Towary niebezpieczne [DANGEROUS GOODS]

Towary niebezpieczne załadowane na naczepę samochodu ciężarowego. Kartony oklejone są naklejkami z informacjami na temat zawartości oraz stwarzanego przez ładunek zagrożenia.
Towary niebezpieczne wymagają specjalnego oznakowania. Na zdjęciu widoczne naklejki zgodne z wymogami IATA określające rodzaj przewożonego towaru.

Towary niebezpieczne – DANGEROUS GOODS

Oferujemy kompleksową obsługę towarów niebezpiecznych w tym, również z bateriami. Nasi specjaliści posiadają niezbędne umiejętności i wiedzę, popartą certyfikatem uprawnień IATA DGR klasy 6 oraz wieloletnim doświadczeniem. Służymy wsparciem i pomocą z zakresu doradztwa jak i pełnej organizacji wysyłek. BBA Transport System w całości przeprowadza proces transportu towarów niebezpiecznych drogą lotniczą.

Proces transportu towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych różni się od towarów neutralnych (General Cargo) na poziomie zaplecza technicznego i regulacji prawnych. Towary niebezpieczne, jako stwarzające zagrożenie dla całego transportu, muszą spełniać wszystkie certyfikaty wymagane przez międzynarodowe organizacje transportowe, służby celne oraz przewoźników. Każda przesyłka z rodzaju DGR musi być oznakowana w odpowiedni sposób. Oznacza to wymaganą obecność odpowiednich naklejek zawierających informacje na temat przewożonego towaru oraz jego szkodliwości.

Do przewozu towarów niebezpiecznych trzeba spełniać wszystkie wymogi zgodne z IATA DGR:

 • naklejki informacyjne – są konieczne do identyfikacji towaru przez załogę oraz obsługę, określają sposób obchodzenia się z zawartością
 • dokumentacja specjalistyczna – jest konieczna do tego, aby kontrole i odprawy mogły przebiegać bez zakłóceń; brak dokumentacji może być równoznaczny z anulowaniem transportu, a w skrajnych przypadkach nawet z konfiskatą bądź utylizacją ładunku
 • deklaracje:
  • Shipper’s Declaration for Dangerous Goods, czyli deklaracja nadawcy, musi być w języku angielskim, w dwóch egzemplarzach.
  • NOTOC – deklaracja kierowana do kapitana samolotu informująca o zawartości przesyłki i rodzaju jego pakowania.
  • MAWB – Master Air Way Bill, czyli konieczny wpis na listę przewozów

Kategorie towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne dzielą się na 9 kategorii:

 1. materiały wybuchowe
 2. gazy
 3. ciecze palne
 4. ciała stałe palne
 5. substancje utleniające
 6. substancje trujące i zakaźne
 7. materiały radioaktywne
 8. substancje korodujące
 9. materiały niebezpieczne różne

Do towarów najczęściej przewożonych drogą powietrzną należą przede wszystkim takie, które muszą szybko znaleźć się u odbiorcy lub które muszą zostać przewiezione w bezpiecznych warunkach. Są to więc takie produkty jak:

 • elektronika
 • zegarki
 • telefony komórkowe
 • baterie i akumulatory
 • produkty farmaceutyczne

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZE SPEDYTOREM