Transport ładunków neutralnych [GENERAL CARGO]

Transport General Cargo

Transport General Cargo
Transport Ładunków Neutralnych

Są to ładunki neutralne, nie podlegające szczególnym restrykcjom przewozu, ani nie wymagające szczególnych warunków transportu. Przesyłki neutralne mają najmniejsze ograniczenia w przewozie lotniczym w porównaniu do przewozów materiałów niebezpiecznych, artykułów łatwopsujących się, żywych zwierząt lub zwłok ludzkich. Zgodnie z rezolucją IATA nr 833 przesyłka, w tym przesyłka typu General Cargo, może być wysłana drogą lotniczą, o ile spełnia wymogi bezpieczeństwa.

GCR (General Cargo Rates) to stawki ogólne, wyrażone w kwotach za kilogram, odnoszące się właśnie do przewozów ładunków neutralnych. Najczęściej stosowane przedziały wagowe to:

  • minimum – minimalna kwota jaką przewoźnik pobiera za przewóz
  • normal – stawka dla przesyłek ważących mniej niż 45 kg;
  • +45 – stawka dla przesyłek ważących od 45 kg do 99,5 kg;
  • +100 – stawka dla przesyłek ważących od 100 kg do 299,5 kg;
  • +300 – stawka dla przesyłek ważących powyżej 300 kg.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZE SPEDYTOREM